BĮIP

Biologinės įvairovės informacinės platformos projekto kūrėjai pristato sukurtas naujai arba atnaujintas skaitmenines paslaugas.

Invazinių rūšių informacinė sistema

Įžuvinimas

Medžioklė

GMO duomenų bazė

Želdynai

Ekosistemos

Žuvų išteklių tyrimai

Verslinė žvejyba

Nelaisvėje laikomi laukiniai gyvūnai

Gamtotvarka

Biomon