BĮIP

Biologinės įvairovės informacinės platformos teikiamos paslaugos

Įžuvinimas

Žuvų ir vėžių įveisimas į valstybinius vandens telkinius pagal kiekvienais metais nustatomus planus.

Verslinė žvejyba

Žvejyba verslinės žvejybos įrankiais vidaus telkiniuose ir kuršių mariose.

Žuvų išteklių tyrimai

Žvejyba mokslinių ar veterinarinių tyrimų, stebėsenos, žuvivaisos, biologinės melioracijos, mokymo tikslais.

Medžioklė

Medžioklės modulis apims visus jos procesus, pradedant sumedžiojimo limitų planavimu ir baigiant medžioklės bei laimikio registravimu.

Saugomų rūšių radvietės

Informacija apie natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšis.

Gyvosios gamtos monitoringas

Monitoringas turi užtikrinti, kad būtų sukaupta informacija, kuri sudarys sąlygas nustatyti jautriausias Europos biologinės įvairovės sritis ir užkirsti kelią jos nykimui.