BĮIP

Biologinės įvairovės informacinė sistema

Skaitmeninių duomenų tvarkymo moduliai, apimantys tokias sritis: saugomų rūšių radviečių registracijos, gyvosios gamtos monitoringo duomenų tvarkymo, pranešimų apie didžiuosius plėšrūnus registracijos, medžiojamųjų gyvūnų apskaitų ir sumedžiojimo ataskaitų teikimo, žuvininkystės srities duomenų tvarkymo, genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) duomenų bazės, nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų duomenų tvarkymo ir kitas paslaugas.