BĮIP

Biologinės įvairovės informacinė platforma

Skaitmeninių duomenų tvarkymo moduliai, apimantys tokias sritis: saugomų rūšių radviečių registracijos, gyvosios gamtos monitoringo duomenų tvarkymo, pranešimų apie didžiuosius plėšrūnus registracijos, medžiojamųjų gyvūnų apskaitų ir sumedžiojimo ataskaitų teikimo, žuvininkystės srities duomenų tvarkymo, GMO sprendimų erdvinių duomenų tvarkymo, nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų duomenų tvarkymo ir kitas paslaugas.