BĮIP

Biologinės įvairovės informacinė platforma

Skaitmeninių duomenų tvarkymo moduliai, apimantys tokias sritis: saugomų rūšių radviečių registracijos, gyvosios gamtos monitoringo duomenų tvarkymo, pranešimų apie didžiuosius plėšrūnus registracijos, medžiojamųjų gyvūnų apskaitų ir sumedžiojimo ataskaitų teikimo, žuvininkystės srities duomenų tvarkymo, GMO sprendimų erdvinių duomenų tvarkymo, nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų duomenų tvarkymo ir kitas paslaugas.

Atraskite

Įžuvinimas

Žuvų ir vėžių įveisimas į valstybinius vandens telkinius pagal kiekvienais metais nustatomus planus.

Verslinė žvejyba

Žvejyba verslinės žvejybos įrankiais vidaus telkiniuose ir kuršių mariose.

Žuvų išteklių tyrimai

Žvejyba mokslinių ar veterinarinių tyrimų, stebėsenos, žuvivaisos, biologinės melioracijos, mokymo tikslais.