BĮIP

Žuvų ir vėžių įveisimas į valstybinius vandens telkinius

Įvykdyta įžuvinimų
Įžuvinta ežerų
Įžuvinta žuvų

Jei esate vandens telkinių naudotojas

Besiruošiant įžuvinimo darbams, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas turite informuoti Aplinkos apsaugos departamentą užpildant nustatytos formos pranešimą prisijungus prie įžuvinimo modulio.